SCIO

Het SCIO-systeem (Scientific Consciousness Interface Operation) is een succesvol onderdeel van de ontdekkingen van de natuurwetenschappen. Waarom? De SCIO geeft een accuraat en nauwkeurig beeld van onze algehele gezondheid en elke behandeling die deze uitvoert, is persoonlijk en uniek – dit alles wordt ondersteund door duizenden tevreden klanten over de hele wereld.
Doordat we lijden aan een fysiek of mentaal probleem, zijn we op zoek naar een methode die ons kan helpen. Waarom zou u het SCIO-systeem niet proberen? Tegenwoordig is het SCIO-systeem een wereldwijd bekend analytisch en therapeutisch hulpmiddel.

Hoe werkt de SCIO?
Het SCIO-systeem is gemaakt om de meest innerlijke oorzaak van het onjuist functioneren van ons lichaam aan te pakken. Deze delicate technologie behandelt het probleem in de cellen, waar het de blokkades oplost, die de natuurlijke energiestroom van het lichaam remmen. De SCIO is ook in de voorhoede van preventie; het helpt het risico van de ontwikkeling van verschillende problemen te verminderen.
Het apparaat werkt als een “scanapparaat” dat onze interne elektrische, magnetische en elektromagnetische kenmerken in kaart brengt. Vergelijkbaar met een allergietest die wordt uitgevoerd voor 12000 verschillende stoffen. Dit betekent dat de SCIO tests uitvoert in ons lichaam volgens de wetten van elektriciteit. Hieruit kan worden opgemaakt wat de standaardreacties en reacties van ons lichaam zijn op de verschillende stimuli. Dit is belangrijk omdat met deze methode de therapeut problemen kan beoordelen en uitzoeken. Hierna kan de SCIO de nodige correcties aanbrengen met behulp waarvan de problemen kunnen worden aangepast aan een goede werking. Het herkent de verschillen en vervolgens worden gezonde signalen die overeenkomen met onze eigenschappen teruggevoerd naar ons lichaam.

Belangrijk: het apparaat vervangt geen medische behandeling (screening), het kan worden gebruikt als een aanvullende therapie en medische kennis is ook vereist voor het gebruik ervan.

Behandeling:
Het SCIO-systeem brengt de elektrische patronen in kaart van de lichaamsweefsels, die als gevolg van stress, verkeerde levensstijl, overbelasting of door ziekte, veranderd zijn en daardoor verschillen van de normale patronen. De SCIO herstelt het gezonde functioneren met behulp van elektrische impulsen. Het SCIO-systeem meet de bio-energetische eigenschappen van het lichaam van de patiënt via 12 kanalen, waarna de gegevens worden gesorteerd en geprioriteerd. De meerkanaalsmetingen worden ondersteund door een kopelektrode, die op de huid wordt aangesloten met 8 kanalen, en een hand- en beenelektrode, die contact maken met de huid met 4 kanalen.

Hoe helpt het mij?
Zoals elk bioresonantie-systeem kan het SCIO-systeem ook de gezonde frequentie van onze cellen en organen detecteren. Wanneer een “mistuned” cel voor een bepaalde tijd de juiste frequentie ontvangt, neemt deze de frequentie over en herstelt of regenereert. Op dezelfde manier als een hoge frequentie in staat is een glas te breken, kunnen door het verhogen van de resonantie-frequentie-bereiken bepaalde frequenties gedeeltelijk de ziekteverwekkers vernietigen. Evenzo kunnen de weefsels van het menselijk lichaam ook worden ondersteund en versterkt om een goede gezondheid te behouden. Afhankelijk van hoe de cellen reageren op verschillende elektrische frequenties, kunnen de fysiologische veranderingen ook in de tijd worden herkend.

Waarom zou ik voor de SCIO kiezen?
De behandelingen verbeteren de zelfherstellende processen van het lichaam en zijn dus vrij van bijwerkingen. Dit complementaire medicijn is het resultaat van biofysica en informatietechnologie, de magnetische en elektrische stimuli oefenen gedeeltelijk hun effecten uit, zelfs als we er niet in geloven.
Het SCIO-systeem bewaakt de cliënt gedurende de hele behandelingsperiode. Dit garandeert het unieke karakter van elke test en behandeling. Dit betekent dat de behandeling in elk geval gepersonaliseerd is, omdat de instantie automatisch het probleem detecteert en het herstelproces uitvoert. Het SCIO-systeem kan de veranderingen in het lichaam tijdig herkennen en corrigeren voordat zich een probleem zou ontwikkelen.

De SCIO biedt een snelle, medicatie vrije oplossing voor vele problemen, die tegenwoordig als endemisch worden beschouwd. Klik hier voor de vele mogelijkheden en toepassingen.

Wat krijg ik bij aanschaf?
Het SCIO-apparaat
Hoofdband
Pols- en enkelbanden
USB-kabel
Een tas met de naam van het apparaat en met een afmeting van 20x30x40 cm
Handleiding
De bijbehorende nieuwste versie van de software

Download hier de SCIO manual